درباره ما

پناهجویان افغان دومین گروه بزرگ از پناهجویان در ترکیه را بعد از پناهجویان سوری تشکیل می دهند که از اثر جنگهای دوامدار به ترکیه پناه جسته اند. تعداد این پناهجویان براساس آمار کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد به 165 هزار نفر رسیده که در شهرهای که از طرف دولت ترکیه قبلا تعیین شده است زندگی می کنند.

بعد از حادثه های بهار عربی، ترکیه مرکز تحولات پناهندگی شد و فعلا تنها کشوری است که از بیشترین جمعیت پناهجویان در دنیا میزبانی می کند. جمعیت پناهجویان سوری که بعد از سال 2011 به ترکیه پناه جسته اند به 3.52 میلیون نفر رسیده و در کنار آن جمعیت پناهجویان غیرسوری (پناهجویان از افغانستان، عراق، ایران، سومالی و …) به 380 هزار نفر رسیده است.

پناهجویان افغانستانی در ترکیه 44 درصد کل جمعیت پناهجویان غیر سوری را بخود اختصاص می دهد که عراقی ها با 42 درصد، ایرانی ها 9 درصد، سومالیایی ها یک درصد و پناهجویان از کشورهای دیگر 3 درصد را تشکیل می دهد.

54 درصد پناهجویان افغان در ترکیه را مردها، 17 درصد را زنها و 29 درصد دیگر را کودکان زیر سن 18 سال تشکیل می دهد.

همه پناهجویان افغان که در دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه ثبت نام شده اند در شهرهای مختلف ترکیه در شرایط اسفناکی زندگی می کنند. آنها در داخل ترکیه بدون اجازه کاری، بدون دریافت کمکهای مالی از طرف دولت ترکیه و کمیساریا به زندگی شان ادامه می دهند. آنها اجازه خارج شدن از شهر را نداشته و سازمان های مدافع حقوق مهاجرین نیز از آنها حمایت جدی نمی کنند. پرونده های آنها مدت های طولانی بررسی شده و اکثراً این بررسی ها تا 10 سال نیز به درازا می کشد.

موسسه “حمایت از پناهندگان افغان” در ترکیه به منظور معرفی مشکلات پناهجویان افغان در داخل ترکیه، شریک ساختن معلوماتهای در مورد زندگی بهتر در داخل ترکیه، شریک ساختن خبرهای پناهجویان از شهرهای مختف ترکیه و جهان ایجاد شده و نیز به منظور هماهنگی بیشتر پناهجویان افغان در داخل ترکیه و همچنان یک مرکز ارتباطی با انجمن پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به فعالیت خود ادامه می دهد.

موسسه ما در سال 2014 به شکل رسمی فعالیتش را شروع کرده ولی قبل از آن از سال 2009 فعالان و داوطلبان ما در شهرهای که پناهندگان افغان زندگی می کنند، در حد توانشان برای هموطنان آواره شان ترجمانی، راهنمایی و کار پیدا می کنند.

موسسه ما چی قبل از تاسیس و بعد از تاسیس بیش از 45 پروزه را برای پناهجویان اجرا کرده که اکثر آنها دواطلبانه بوده و بودیجه ای از کدام منبع دریافت نکرده ایم. فقط در سالهای اخیر تعدادی از پروژه های را با حمایت های ارگان های دونر، اتحادیه اروپا و کمیساریا اجرا کرده است.

این صفحه به منظور معرفی مشکلات پناهجویان افغان در داخل ترکیه، شریک ساختن معلوماتهای در مورد زندگی بهتر در داخل ترکیه، شریک ساختن خبرهای پناهجویان از شهرهای مختف ترکیه و جهان ایجاد شده و نیز به منظور هماهنگی بیشتر پناهجویان افغان در داخل ترکیه و همچنان یک مرکز ارتباطی با انجمن های حمایت از پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به فعالیت خود ادامه می دهد.

به امید یک آینده بهتر برای تمام پناهندگان و پناهجویان

انجمن حمایت از پناهندگان افغان

Powered By Afghan Refugees Turkey - Hosted by AfghanHost

error: Content is protected !!