درباره ما

پناهجویان افغان دومین گروه بزرگ از پناهجویان در ترکیه را بعد از پناهجویان سوری تشکیل می دهند که از اثر جنگهای دوامدار به ترکیه پناه جسته اند. تعداد این پناهجویان براساس آمار کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد به 30 هزار نفر رسیده که در شهرهای که از طرف دولت ترکیه قبلا تعیین شده است زندگی می کنند. شهرهای که پناهجویان افغان بطور پراکنده در آن زندگی می کنند عبارتند از: شهر آدانا، آفیون کاراحصار، آغری، آکسارای، آماسیا، آنکارا، آردهان، باتمان، بایبورت، بتلیس، بوردور، بولو، چانکری، چوروم، دنیزلی، دوزجه، ایلازیغ، ارزنجان، ارزروم، اسکی شهیر، غازی آنتیب، گموشخانه، حکاری، حاتای، ایغدیر، اسپارتا، استانبول، قهرمان ماراش، کارامان، کارس، قیصریه، کیرک قعله، کرشهیر، قونیه، کارابوک، کوتاهیا، مالاتیا، ماردین، مرسین، نیوشهیر، نیعده، سکاریا، سییرت، سیواس، سامسون، شیرناک، توکات، تونجلی، اوشاک، وان، یالووا و یوزگات می باشند.

در سالهای اخیر تعداد پناهجویان افغان افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و احتمال می رود که در اخیر سال 2013 تعداد آنها به اندازه افزایش یابد که دوبرابر آمار فعلی در ترکیه را تشکیل دهد.

همه پناهجویان افغان که در دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه ثبت نام شده اند در شهرهای مختلف ترکیه در شرایط اسفناکی زندگی می کنند. آنها در داخل ترکیه بدون اجازه کاری، بدون بیمه صحی، بدون دریافت کمکهای مالی از طرف دولت ترکیه و کمیساریا به زندگی شان ادامه می دهند. آنها اجازه خارج شدن از شهر را نداشته و سازمان های مدافع حقوق مهاجرین نیز از آنها حمایت جدی نمی کنند. پرونده های آنها مدت های طولانی بررسی شده و اکثراً این بررسی ها تا 7 سال نیز به درازا می کشد.

این صفحه به منظور معرفی مشکلات پناهجویان افغان در داخل ترکیه، شریک ساختن معلوماتهای در مورد زندگی بهتر در داخل ترکیه، شریک ساختن خبرهای پناهجویان از شهرهای مختف ترکیه و جهان ایجاد شده و نیز به منظور هماهنگی بیشتر پناهجویان افغان در داخل ترکیه و همچنان یک مرکز ارتباطی با انجمن پناهجویان افغان در کشورهای دیگر به فعالیت خود ادامه می دهد….

به امید یک آینده بهتر برای تمام پناهندگان و پناهجویان

انجمن پناهندگان افغان

Powered By Afghan Refugees Turkey - Hosted by AfghanHost

error: Content is protected !!