بررسی کوتاه بررسی وضعیت پناهندگی در مجارستان (هنگری) Reviewed by Momizat on . برای بسیاری از پناهندگان و مهاجرین، کشور مجارستان یک کشور ترانزیتی به مرکز و شمال اروپا است. عبور از مرزهای اوکراین ، یونان و  صربستان نوبت به مجارستان رسیده که برای بسیاری از پناهندگان و مهاجرین، کشور مجارستان یک کشور ترانزیتی به مرکز و شمال اروپا است. عبور از مرزهای اوکراین ، یونان و  صربستان نوبت به مجارستان رسیده که Rating:
You Are Here: Home » اخبار » اخبار پناهندگان جهان » بررسی کوتاه بررسی وضعیت پناهندگی در مجارستان (هنگری)

بررسی کوتاه بررسی وضعیت پناهندگی در مجارستان (هنگری)

برای بسیاری از پناهندگان و مهاجرین، کشور مجارستان یک کشور ترانزیتی به مرکز و شمال اروپا است. عبور از مرزهای اوکراین ، یونان و  صربستان نوبت به مجارستان رسیده که تعدادی بیشماری از پناهجویان از این سمت خویشتن را به مجارستان می رسانند. در اکثر زمان یک شخص در مجارستان درخواست پناهندگی داده تا به نحوی یک توقف کوتاه را در محارستان تجربه کرده و نیز درصدد تلاش برای ادامه سفر پس از ثبت نام شدن به سمت کشورهای شمالی و غربی اروپا می باشند.

بسیاری از آنها بعدا تحت قوانین دوبلین دوباره به مجارستان تبعید می شوند. در حقیقت، پناهجویان با اکثریت آفریقایی بویژه سومالیاییها از این طریق به مجارستان با شرایط سخت اجتماعی موقتا زندگی می کنند.

دولت قوانین پناهندگی سختگیرانه جدیدی در دسامبر  2010 اجرا کرده است. این قانون شامل توسعه حداکثر طول بازداشت از بیش از6 ماه در حال حاضر به 12 ماه می باشد. تقریبا بدون استثنا همه پناهجویان و عودت کننده گان دوبلین بازداشت شده اند. از آغاز سال 2010 ظرفیت  بازداشت از 282 مکان بازداشت به حدود 700افزایش یافته است. تظاهرات گسترده در همه این مراکز بازداشت در تابستان 2010 آغاز شده که کشورهای اروپایی و سازمان های حقوق بشری بی اعتنا از کنار آن می گذرند.

قاضای پناهندگی تنهابه عنوان اسکان برای 6 ماه شناخته شده است، که می تواند تا 6 ماه دیگر نیز تمدید یابد. اکثر پناهجویان بعد از ختم این دوره یک ساله، به شکل غیرقانونی زندگی کرده که اکثرا به شکل بی خانمان در داخل پارک ها دیده می شوند. پیدا کردن شغل بسیار برای پناهجویان غیرقانونی سخت است.

زبان مجارستانی یکی از مشکل ترین زبانهای اروپا است، دسترسی به دوره های زبان و نوع دیگری از آموزش اغلب اجرا نمیشود. پناهندگان (و به طور خاص ،پناهندگان آسیب دیده) اغلب قادر به پیدا کردن کار و ادامه زندگی در مجارستان نمی باشند. علاوه بر این قوانین سخت پناهجویی در مجارستان، الحاق اعضای خانواده ها را عملا غیر ممکن ساخته شده است, به خصوص برای سومالیایی ها به خاطر عدم شناخت از گذرنامه سومالیایی و یا هر گونه اسناد جایگزین.

پناهندگان بدون همراه زیر سن تاکنون در Bicske اسکان داده شده اند. در آینده، آنها را در خانه های کودکان عادی اسکان خواهند داد، احتمالا در “دهکده کودکان” در Fot. در برخی موارد حتی افراد زیر سن  (غیر قانونی) بازداشت شده اند. در بسیاری از موارد تاریخ تولد انها ، تغییر داده شده است.

Scroll to top