صدای جادویی کودک افغان Reviewed by Momizat on . آوارگی و بی خانمانی یکی از بزرگترین دغدغه های پناهندگان افغان به شمار میاید. این آوارگی و بی خانمانی در طور این 3 دهه باعث شده که پناهندگان افغان در کشور های مخ آوارگی و بی خانمانی یکی از بزرگترین دغدغه های پناهندگان افغان به شمار میاید. این آوارگی و بی خانمانی در طور این 3 دهه باعث شده که پناهندگان افغان در کشور های مخ Rating: 0
You Are Here: Home » اجتماع » کودکان » صدای جادویی کودک افغان

صدای جادویی کودک افغان

آوارگی و بی خانمانی یکی از بزرگترین دغدغه های پناهندگان افغان به شمار میاید. این آوارگی و بی خانمانی در طور این 3 دهه باعث شده که پناهندگان افغان در کشور های مختلف به اجبار پناهنده شوند که در این میان تبعیض های نژادی زیادی بر این گروه از پناهندگان صورت میگیرد .

در این ویدیویی که یک کودک 8 ساله مهاجر در ان با تمام احساس خود از درد و رنج خود و پناهندگان آواز می خواند و مشاهده کنید که این گروه از پناهندگان در چه سختی در حال زندگی کردن هستن!

چک چک باران بـــــــهار شیرین است، در یاد دارم تو را
شد بیدار در دل غـــــــــــــــــــــم دیرینم، از ناز لاله زار
بی دلم بی دلم خنجر زدند بر سینم، جدا کردند مارا
مینم و مینم تقدیرم آه همین است، چرا چرا آی چرا؟
چک چک باران بــــــهار شیرین است، در یاد دارم تو را
شد بیدار در دل غــــــــــــــــــــم دیرینم، از ناز لاله زار

About The Author

مدیر انجمن پناهندگان افغان ، و فعال حقوق پناهندگان افغان تخصص اصلی من در ضمینه ای تی می باشد و در رشته های امنیت سرور و طراحی سایت فعالیت دارم . برای تماس با من میتوانید در وب سایتم مراجعه کنید. Http://sharifsaeidi.comمدیر انجمن پناهندگان افغان ، و فعال حقوق پناهندگان افغان تخصص اصلی من در ضمینه ای تی می باشد و در رشته های امنیت سرور و طراحی سایت فعالیت دارم . برای تماس با من میتوانید در وب سایتم مراجعه کنید. Http://sharifsaeidi.com

Number of Entries : 132
Scroll to top